Slavnostní otevření přírodovědného centra

Slavnostní otevření přírodovědného centra

V úterý 12.10. 2021 jsme na Klausovce slavnostně otevřeli novou přírodopisnou učebnu, která disponuje jak vnitřní, tak venkovní částí. Speciální prostory pro studium se podařilo panu řediteli vybudovat díky podpoře z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Nová přírodovědná učebna skvěle kombinuje klasické poznávání přírody s moderními technologiemi.

Poznávání toho, jak funguje příroda, je základní podmínkou, jak rozumně a současně účinně o ni pečovat. Nová učebna určitě zpestří výuku. Zájem žáků jsme mohli vidět během otevřené hodiny uskutečněné právě k slavnostnímu otevření učebny. Propojení výuky a sběru údajů „v terénu“ pomocí soudobých informačních technologií není ani dnes úplně běžné.