Slavnostní rozloučení s deváťáky

Slavnostní rozloučení s deváťáky

29. června 2023 proběhlo na ZŠ Klausova slavnostní rozloučení s deváťáky. Před samotným rozloučením proběhlo vyhlášení sportovních a vědomostních soutěží a také letošní novinky – ročníkových prací. Poté začalo slavnostní šerpování žáků letošní devítky. Kromě šerpy jim byla předána růže. Květinu však nedostali pouze žáci deváté třídy, ale také učitelé, kteří je v průběhu docházky do školy učili. Deváťáci předali prvňáčkům stromek života, který pro ně v průběhu tohoto roku vypěstovali, což je tradicí naší školy už několik let. Po skončení šerpování čekal deváťáky slavnostní oběd ve školní jídelně, který byl zahájený přípitkem a proslovem pana ředitele. Žákům byla servírována polévka, hlavní chod a nakonec zmrzlinový pohár. Po obědě byl zahájen volejbalový turnaj, žáci proti učitelům. Celé rozloučení si všichni užili a byli smutní, že opouští školu.

                                                                                                                                                                                                                                    žáci 9. A