Slavnostní rozloučení v Mohylce

Slavnostní rozloučení v Mohylce

Závěr každého školního roku se v ZŠ Mohylová nese v duchu společného setkání. Koná se totiž zahradní slavnost, na které se škola loučí se svým posledním ročníkem, tedy s páťáky. Ti mají připravené krátké vystoupení pro rodiče a ostatní návštěvníky slavnosti a poté jsou svými prvňáčky doprovázeni ke slavnostnímu šerpování. Po něm následuje poděkování a předání darů vedení školy, pedagogům, paní vychovatelkám, paní kuchařkám a v neposlední řadě dobré duši Mohylky – školníku Pavlíkovi.

Letošní zahradní slavnost navštívilo velké množství rodičů, příbuzných, přátel, ale také bývalých žáků, kteří se do Mohylky rádi vracejí. Příchozí si mohli pochutnat na sladkých i slaných dobrotách od paní kuchařek ze školní kuchyně, zhlédli secvičené vystoupení 5. tříd, šerpování, rozloučení a nechyběl ani proslov paní ředitelky.

Mohyláckým budoucím šesťákům přejeme v dalším životě jen samé úspěchy a děkujeme všem, kteří si společně s námi zahradní slavnost užili.