Sluníčkové září

Sluníčkové září

Září je v každé školce měsíc vyhrazený pro adaptaci. Děti se seznamují s novým prostředím,  kamarády, paní učitelkami a pravidly, zvykají si po prázdninách na jiný režim. Je to čas náročný pro všechny zúčastněné – děti, paní  učitelky i rodiče. Ve Sluníčku se toto období snažíme dětem i rodičům ulehčit nejen vstřícným a laskavým přístupem, ale i úpravou metod pedagogické práce. Například uplatňujeme princip názornosti všude, kde je to jen trochu možné – při učení nových básniček a písniček, při znázornění průběhu školního roku, pří výběru míst, kam půjdeme na procházku… Je to postup, který se nám dlouhodobě osvědčuje u všech dětí bez rozdílu (nejen u dětí se speciálními potřebami a odlišným mateřským jazykem).