Soutěž o nejlepší báseň k 17. listopadu na téma SVOBODA

Soutěž o nejlepší báseň k 17. listopadu na téma SVOBODA

FZŠ MEZI ŠKOLAMI vyhlašuje pro své žáky (1. až 9.ročníky) celoškolní soutěž o nejlepší báseň k výročí 17.listopadu. Báseň má znít na téma SVOBODA a děti ji mohou složit samostatně nebo jako tým. Zajímá vás toto téma? Chcete se zúčastnit? Ceny budou opravdu zajímavé. Čtěte dále… POZOR! Přihlásit se mohou i děti z jiných škol.

Hodnotit se bude

  • kategorie (nejlepší báseň za ročník (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.), nejlepší báseň ve škole, nejlepší báseň z jiných škol)
  • rým
  • originalita
  • kvalita zpracování
  • výzdoba, doprovodné obrázky a ilustrace

UKÁZKA vítězné básně z roku 2019 „SAMETOVÁ PÍSEŇ“
vytvořili tehdejší žáci 5. B z naší školy

Co se hodnotit nebude

  • délka básně
  • gramatika (případné chyby jsou ok, jde nám o obsah)

Termín odevzdání: 
nejpozději v pátek 19. 11. 2021
Vyhlášení výsledků
3. 12. 2021

SVÉ PRÁCE ODEVZDÁVEJTE ZDE:

– v elektronické podobě (žáci naší školy a žáci jiných škol)

na email cehula@fzsmeziskolami.cz

POZOR!!!

Autorem nesmí být rodiče, v 1. a 2. třídě však mohou pomoci.

TĚŠÍME SE NA VAŠE PRÁCE

TÝM FZŠ MEZI ŠKOLAMI