Soví den na Klausovce

Soví den na Klausovce

  1. ledna 2024 se uskutečnila další z mnoha akcí k 30. výročí založení naší školy – Soví den informačních technologií.
    Zajímavý program pro nás připravili studenti 1. IT gymnázia v Satalicích pod vedením paní ředitelky a zřizovatelky Markéty Fibigerové. Toto gymnázium je čtyřleté se zaměřením na informační technologie a výuku digitálních dovedností.
    Vedle představení gymnázia na děti čekaly soutěže, a když IT, tak jak jinak než prostřednictvím mobilních telefonů a internetu a ceny vyrobené na 3D tiskárně.
    Paní ředitelka je uznávanou českou odbornicí na oblast zapojování informačních technologií do vzdělávání. Tímto jí ještě jednou děkujeme rovněž za skvělé diskuze s učiteli a rodiči našich žáků.