Splnění vánočních přání

Splnění vánočních přání

Každý rok ZŠ Janského pořádá dobročinnou sbírku pro onkologicky nemocné děti ve FN Motol ve spolupráci s projektem Můj nový život. Covidová doba nám sice nedovoluje uspořádat velký Vánoční jarmark, ale možnost zpříjemnit dětem ve FN Motol alespoň trochu jejich složitou životní situaci považujeme na ZŠ Janského za velmi důležitou. S poselstvím pomoci přišli naši žáci. Celý prosinec vyráběli drobné dárky, které pak prodávali. Výtěžek z celé akce byl použit na nákup dárků pro děti ve FN Motol.

Všem, kteří přispěli finančním obnosem nebo materiálem na výrobu dárků, moc děkujeme.