„Společnýma rukama“

„Společnýma rukama“

„Společnýma rukama“

Do názvu našeho školního vzdělávacího programu se vměstná spousta akcí, projektů a nápadů. Bohužel jsme letos zůstali ochuzeni o mnoho z nich. Po dlouhé vynucené pauze, se ale i v Rosničce život pomalu vrací k „normálu“. Takže i když naše každoroční rozlučka s předškoláky byla tentokrát bez rodičů, proběhla v milé a hezké atmosféře.

Děti dostaly prostor k vyjádření svých „nej“ (učitelky, jídlo, kamarádi, akce,…), všechny úspěšně složily malou maturitu (otázky byly průřezem všech požadovaných kompetencí), zazpívaly jsme si hymnu Rosničky a nakonec proběhlo šerpování. Budoucí školáci dostali startovní balíček do první třídy a drobné dárky, které přispějí k jejich  bezpečnosti během prázdnin.

Poděkování patří učitelkám Haně Pražákové a Radce Krejbichové, které předškolní třídu vzorně připravily pro nástup do základní školy, a samozřejmě i rodičům, kteří s nimi dobře spolupracovali.

 Všem hezké a pohodové prázdniny přeje

                                                                                                                Bc. Jitka Machurová, ředitelka školy.