Stmelovací kurz 8. D 25. – 27.9. 2023

Stmelovací kurz 8. D 25. – 27.9. 2023

Ve třídě 8. D odešli tři žáci na šestileté gymnázium a tři noví naopak přibyli. Navíc se vyměnil třídní učitel. Ten také vše vymyslel. Chtěl se totiž se svými svěřenci seznámit neformálně, zážitkovou formou. Velkou zásluhu na realizaci pobytu měli žáci, dokázali se totiž domluvit a utvořit „cestovní skupinky“, a neméně i jejich rodiče, kteří se ochotně přidali a zajistili dětem dopravu po vlastní ose.
Na Staré Živohošti už to většina žáků bezpečně znala ze 6. třídy, a tak to byla výzva i pro nás dospělé – připravit program, který bude podobně zábavný, ale také něčím nový. Děti měly prostor se na tvorbě programu podílet.
Žáci si chtěli zopakovat bowling (tentokrát bez pomocných bumperů) a znovu zažít adrenalin v lanovém parku (oproti minulosti na obtížnější trase). Závod v postřehu a hádání log nejrůznějších značek? I pro ostříleného osmáka vcelku náročná disciplína. Víc hlav, víc ví. Soustředili jsme se proto na posílení komunikace a spolupráce, a tak se žádná aktivita neobešla bez skupinové práce. Vytrvalostní část programu pak zajistil výšlap na Drtinovu rozhlednu. Na své si přišly i umělecké duše – ať už při vymýšlení krátkého příběhu, básně či písně k reflexi prvního dne, nebo při hromadném zpěvu táborákových „odrhovaček“, kterými jsme si krátili dlouhou chvíli při opékání buřtů. Počasí nás mělo velmi rádo, a tak jsme si každý den našli alespoň chvíli, kterou bychom mohli strávit u osvěžujícího bazénu. Závěrečnou třešničkou na dortu a zpestřením pak bylo hledání pokladů v lese pomocí detektoru kovů.
Největším pokladem ale zdá se být radost ze společného zážitku, která sblížila nejen třídu a jejich nového třídního učitele, ale doufejme i žáky mezi sebou navzájem.
 
Martina Hanušová (školní psycholožka)