Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP – připomínkování dokumentu 

Strategický rámec MAP je základní strategický dokument, který vzniká v rámci projektu „Místní akční plán III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“. Tento dokument vychází z místních potřeb a představuje rámec, v němž se bude místní vzdělávání v dalších letech rozvíjet. Dokument bude sloužit také jako podklad pro zacílení výzev v rámci OP JAK a je na něj navázána možnost čerpání dotací do infrastruktury ve vzdělávání z IROP.  

Ve dnech od 15. listopadu 2022 do 25. listopadu 2022 se mohou dotčené osoby (vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového vzdělávání, rodiče, veřejnost) vyjádřit k tomuto dokumentu a zaslat své připomínky. 

Své připomínky zaznamenejte do přiloženého připomínkového listu a zašlete nejpozději do 25. listopadu 2022 na emailovou adresu prezacova@itveskole.cz 

Dokumenty:

Strategický rámec 2. aktualizace

Mateřské školy

Neformální vzdělávání

Základní školy

 

PŘIPOMÍNKOVÝ LIST

 https://skolyprahy13.cz/wp-content/uploads/2022/11/pripominkovy-list_MAP-III_20221130.xlsx