Stužkování nulťáčků a prvňáčků

Stužkování nulťáčků a prvňáčků

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se na ZŠ Janského konalo stužkování našich nejmladších žáčků. Tato akce má v naší škole již dlouholetou tradici. Naši nejmenší žáčci si připravili krátký, ale pestrý program pro své rodiče a nejstarší spolužáky. 

A pak již nic nebránilo slavnostnímu přijetí nových žáčků mezi žáky naší školy. Za zvuků hudby jim deváťáci připnuli stužky a převzali nad nimi pomyslný patronát, který bude trvat celý školní rok. Následovalo ještě společné foto na památku a ujištění, že v tomto složení se setkáme na konci školního roku, ale to už budou zkušení prvňáci šerpovat na oplátku deváťáky.

Video: https://www.zs-janskeho.cz/zivot-ve-skole/videa/video/155-stuzkovani-2021