Tandemová výuka za pomoci techniky

Tandemová výuka za pomoci techniky

Velmi zábavný a neobyčejný školní den zažívají žáci ZŠ Mohylová při tandemové výuce ve FZŠ Trávníčkova. Čeká na ně vyučování, kterým je provede odbornice Mgr. Zuzana Kocíková a její elektroničtí pomocníci. Jedná se o malé robůtky Ozoboty a včelky Bee-Boty, díky kterým si děti procvičí matematiku, vlastivědu, český jazyk, programování a spoustu dalších školních předmětů a dovedností. Žáci z tohoto vyučování odchází obohaceni o nové znalosti a zkušenosti a nejraději by z „robovýuky“ vůbec neodešli.

Velkou zásluhu na úspěchu tohoto stylu učení má vedle robotů ale také samotná paní Kocíková, která žáky od první chvíle vede k samostatnému logickému přemýšlení, ukazuje jim správný způsob programování, snaží se je zaujmout a nadchnout pro techniku při výuce a ukázat výhody, které takoví pomocníčci přinášejí. Myslím, že radost žáků a jejich rozzářené oči, když se jim správně podaří splnit zadaný úkol, je tou největší odměnou a důkazem, že tento způsob učení není marný a zbytečný.