Tělocvik aneb hýbeme se i v době koronaviru

Tělocvik aneb hýbeme se i v době koronaviru

I v době distanční výuky se snažíme aktivně zařazovat různé pohybové aktivity do denního režimu nás všech. V rámci jednotlivých ročníků se děti zapojují do různě dlouhých výzev a využívají k plánování svých pohybových aktivit speciálně připravené pohybové plány, ze kterých si děti vybírají pohyb dle své preference či momentální nálady. Inspiraci hledáme nejen v tematických videích s různě zaměřenými pohybovými programy, ve video-výzvách se známými osobnostmi, ale rovněž ve vzájemném překonávání se a vyzývání se mezi sebou, společně s námi učiteli.

V průběhu I. pololetí jsme absolvovali posilovací výzvu, která spočívala ve výběru celkem tří známých posilovacích cviků. Úkolem bylo každý den tato cvičení zopakovat a vždy alespoň o jedno opakování zvýšit počet všech cviků. Cílem bylo na konci výzvy mít, co možná nejvíce odcvičených opakování daných cvičení. Motivace se zvyšovala i díky průběžnému sdílení našich výkonů s ostatními. Někteří z nás to zvládli bravurně, někteří měli s končící výzvou co dělat, aby tolik opakování zvládli odcvičit v jeden den, a to včetně nás učitelů :-). Poté následovala měsíční výzva „Zacvič si se svými spolužáky – aneb cvič, bav se, vyzývej a motivuj k pohybu ostatní spolužáky a učitele“. V této výzvě jsme se nechali inspirovat olympijskou abecedou, kterou jsme si vyzkoušeli v jarní distanční výuce. Podle vytvořené abecedy bylo naším úkolem vždy vybrat jednoho spolužáka/spolužačku či učitele, sepsat podle jeho jména svůj trénink, odcvičit, nasdílet ho a vyzvat tím dotyčného k pohybu. Pro další měsíc jsme pak zařazovali pohybové aktivity, dle již zmíněného pohybového plánu, kdy si každý mohl denně vybrat až ze tří různých aktivit a zahnat tak nudu aktivně a trochu si protáhnout své tělo. Co si budeme povídat, to sezení u počítače už je vážně dlouhé. Nedílnou součástí distanční výuky TV je zapisování tzv. pohybového deníku, kdy je úkolem zaznamenávat veškeré své pohybové aktivity, u kterých se snažíme popsat, co, jakým způsobem jsme dělali, včetně přiblížení skrze naše pocity či doplněním zajímavé fotografie či videa.

Se začátkem 2. pololetí je čas na nové výzvy, proto se v této chvíli s dětmi seznamujeme s aplikací STRAVA a tzv. Chlupíkovým klubem, který využijeme v každém ročníku pro vzájemné sdílení našich aktivit, a bude velmi zajímavé sledovat naše snažení. Vzájemně se zde budeme povzbuzovat, motivovat a v neposlední řadě sledovat posun každého z nás. Sportu zdar a v této době zvlášť!!

Zuzana Lanhausová, učitelka Tv