Tematický týden 2021

Tematický týden 2021

Těsně před podzimními prázdninami si žáci z 1. stupně prožili další tematický týden tentokrát s názvem Propojený svět. Zahájili jsme tradičně v atriu školy, kde si učitelé pro děti připravili divadelní scénku o národech, které se neuměly dohodnout.
Po celý týden se pak každá třída věnovala některému ze států. Děti vyhledávaly informace, pozvaly si rodilé mluvčí – nejčastěji z řad rodičů jejich spolužáků, ale druháci se zvládli i spojit online s kamarády z Itálie. Vařilo se, poslouchali jsme pohádky z různých zemí a každý den nás ráno ve školním rozhlase zdravily děti z naší školy – rusky, ukrajinsky, čínsky, vietnamsky, slovensky, řecky, arabsky, italsky a mnoha dalšími jazyky. Zároveň na chodbách školy přibyly na stěnách základní slova ve vybraných jazycích s obrázky i výslovností.
Na konci týdne jsme se opět sešli v atriu a národy se v závěrečné scénce dokázaly domluvit, protože se naučily spolupracovat.
Těšíme se na výstavu výstupů z tematického týdne ve vestibulu školy. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za přípravu všech aktivit a dětem za neúnavné zapojení.