TRADIČNÍ  CHARITATIVNÍ  SBÍRKA   ZŠ  JANSKÉHO  PRO PROJEKT  MŮJ NOVÝ ŽIVOT

TRADIČNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA ZŠ JANSKÉHO PRO PROJEKT MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Vážení žáci, rodiče a občané Prahy 13, chtěli bychom vás touto cestou požádat o pomoc při tradiční sbírce pro projekt Můj nový život. Tato sbírka vždy probíhala na „Vánočním jarmarku ZŠ Janského“, který ze známých důvodů nemůže proběhnout.

Nicméně onkologicky nemocné děti ve FN Motol si naši pomoc zaslouží a ZŠ Janského jim ji nabídne.

Letos se můžete zúčastnit této sbírky zasláním jakéhokoli peněžního daru

na transparentní  účet 8844144 / 0100 s variabilním symbolem  62934309,

zároveň lze vystavit potvrzení pro dárce k odečtu daní

(v případě potvrzení odečtu daní je nutné zaslat žádost,  kde bude uvedeno celé jméno dárce, adresa a datum narození na email: dana.i@mujnovyzivot.cz).

VŠEM, KDO POMOHOU, PATŘÍ VELIKÉ DÍKY

Veřejná sbírka je schválená Magistrátem hl. m. Prahy ze dne 16. 7. 2018; Sp. zn.: S-MHMP/1097591/2018.