Tříkrálová sbírka letos trochu jinak

Tříkrálová sbírka letos trochu jinak

S příchodem nového roku si mnoho lidí uvědomuje, že nastává vhodný čas k různým změnám či inovacím. Cítily to tak i paní učitelky ze ZŠ Mohylová, které vedou školní klub dětí s OMJ – tedy s odlišným mateřským jazykem. Napadla je opravdu originální myšlenka související se svátkem Tří králů a s tříkrálovou sbírkou. Do celé akce samozřejmě zapojily právě děti z výše zmíněného školního klubu.

Slova písničky „my jsme k vám přišli z daleka“ patří neodmyslitelně ke dnům na začátku nového roku, kdy na ulicích potkáváme tříkrálové koledníky. Mohou však nabýt ještě hlubšího významu, když si tříkrálové koruny nasadí koledníci, kteří opravdu pocházejí z ciziny. Skupinka dětí z Mohylky, které se zapojily do tříkrálové sbírky, byla záměrně složena z dětí cizinců, které z domova znají jiné než české koledy. Na prostranství u metra Lužiny během jejich „tříkrálového“ odpoledne zazněly vánoční a tříkrálové písničky v ukrajinštině, rumunštině i italštině. 

Děti byly šťastné, že se písničky zpívané v jejich rodném jazyce kolemjdoucím líbily a ještě navíc pomohly získat finanční příspěvky do tříkrálové sbírky.