Tvoje báseň má známý text

Tvoje báseň má známý text

V rámci propojování předmětů dostali žáci šestého ročníku na FZŠ prof. O. Chlupa netradiční úkol, který propojoval český jazyk, hudební výchovu a výtvarnou výchovu. Cílem bylo přiblížit šesťákům poezii, jež v poslední době spíše žáky děsí.
Dostali za úkol najít báseň, která se jim líbí a je dostatečně dlouhá, a naučit se ji vhodně recitovat.
Pro každou báseň je typická určitá atmosféra, a tak se k recitaci připojila i vhodná hudba. Ale nejen tak ledajaká! Hudba musela vystihovat náladu samotné básně. Vzniklo jakési žákovské melodrama a celá báseň znovu ožila.
Správná báseň by měla ve čtenáři probouzet emoce. V poslední části úkolu žáci zpracovávali jakoukoli výtvarnou technikou to, jak na ně vybraná básnička působila – co při jejím čtení cítili.
Velmi originálním způsobem je např. zpracována báseň od Jiřího Žáčka „Interview s Azorem“.
Anna Halamová (český jazyk a literatura), Kateřina Davidová (hudební výchova), Lucie Křížová (výtvarná výchova)