Tvorba lapbooků

Tvorba lapbooků

Ve třídě 7. B v průběhu února probíhala výuka pomocí tvorby lapbooku. Žákům se podařilo téma památek Karla IV. zpracovat do interaktivních knih. Žáci hodnotili tuto činnost velmi kladně a práce je bavila. Jejich kreativita přesáhla zadané téma.