Týden globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání

Naši žáci 7. ročníků se 27. 11. 2018 zapojili do akce „Pošli to dál“, kterou organizovala Charita České republiky. Tento program byl součástí Týdne globálního vzdělávání a byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury (Ministerstvo zahraničí ČR).

Cíle programu:

  • uvědomit si své kvality,
  • jakým způsobem mohu pozitivně ovlivnit své okolí,
  • i maličkost je dobrý skutek,
  • uvědomit si, že nás dobro posouvá dál a hřeje nás
  • měnit okolí mohu i já (jako dítě)

Programe byl pro děti velmi přínosný a zajímavý.