Úklid v okolí školky

Úklid v okolí školky

Ochrana životního prostředí a vytvoření vztahu k místu, kde žijeme, patří mezi výchovné cíle předškolního vzdělávání. V souvislosti s nadcházející celonárodní akcí „Ukliďme Česko“ (Zapojte se také do úklidové akce! | Ukliďme Česko (uklidmecesko.cz)  jsme se s kolegyněmi ze školky rozhodly jít „našim“ dětem příkladem a vydaly jsme  se na začátek  Prokopského údolí uklidit odpadky z míst, kam si s dětmi chodíme hrát. Během chvíle jsme toho našli opravdu požehnaně. Nebylo samozřejmě možné, ani žádoucí, abychom se sešly celý kolektiv. Ale ty, které nemohly přijít, nás podpořily na dálku úklidem v místě svého bydliště. Věříme, že osobní příklad je ta nejlepší cesta, jak vychovávat budoucí generace!