Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

V pátek 5. dubna se žáci FZŠ Brdičkova již popáté zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Všechny děti celou hodinu sbíraly odpadky na školním pozemku a v okolí školy. Jaké „poklady“ děti našly, to si ani nepřejte vědět! Jsou mezi námi i občané, kteří dokáží vyhodit krabici s koťaty!!! Toto děti hodně ranilo a vedly dlouhou debatu na téma, jak dokáží být někteří spoluobčané necitliví. Určitě to ale děti neodradilo a příští se rok se do úklidu zapojíme znovu. Celou akci zorganizovala paní učitelka Miluše Dušková a za to jí patří velké poděkování.