Ukliďme školu

Ukliďme školu

Dne 22. září 2021 jsme se na ZŠ Klausova zúčastnili projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“. V dopoledních hodinách všichni žáci sbírali odpadky v areálu školy i v jeho blízkém okolí.

 Odpoledne nám s úklidem pomohli i někteří rodiče. Rodiče čistili dlažbu v prostoru nové venkovní učebny přírodopisu, která byla zarostlá plevelem a mechem. Rozhrnuli kačírek pod novým herním prvkem, který se nám podařilo letos získat za velkého finančního přispění rodičů. Rodiče také vynosili ze školy mnoho pytlů s tříděným odpadem a v neposlední řadě nám pomohli vyplít okrasné truhlíky.

Po úklidu jsme se všichni společně sešli u ohně, kde jsme opékali buřty. Atmosféra celé akce byla úžasná.  Moc všem děkujeme za  pomoc!