Setkání PS rovných příležitostí k ukrajinským žákům

Setkání PS rovných příležitostí k ukrajinským žákům

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 proběhla schůzka pracovní skupiny pro rovné příležitosti v rámci MAP III ve spolupráci s Odborem školství MČ Praha 13, s DDM a neziskovou organizací Farní charita. Hosty byli i rodiče ukrajinských žáků. V českém i ukrajinském jazyce pod vedením odborných lektorek – školní psycholog, učitelka českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem, ukrajinská učitelka a překladatelka získali členové PS i rodiče informace např. o přijímání do mateřských a základních škol Prahy 13, do středních škol, o možnostech stravování, volnočasových aktivitách, o spolupráci s neziskovými organizacemi nebo mimoškolním vzdělávání vč. kontaktů formou individuální konzultace a letáčků v ukrajinštině. Setkání bylo hodnoceno jako velmi přínosné. 

                                                                                                        Lenka Weignerová