Únorové aktivity v ŠD

Únorové aktivity v ŠD

Sport a hry patří k dětem. A když je venku zima, jdeme do tělocvičny. Své schopnosti a šikovnost si na stanovištích s míčem, pálkou, hokejkou nebo kroužky, vyzkoušely naše družinové děti. Každý si vyrobil svou kartu, do které se mu zapisovaly body. Snaha byla velká, a tak bodíky naskakovaly. Hodina sportovních aktivit zpříjemnila dětem jedno únorové odpoledne a všichni se radovali nad dosaženými výsledky. Někteří také zjistili, kde je bota tlačí a co mají trénovat, aby příště svůj výkon ještě zlepšili.
                                                                                                                                                       
vychovatelky ŠD při ZŠ s RVJ Bronzová