Úspěch žáků ZŠ Mládí v soutěži Ventures Books aneb pokračujeme s videoprojekty v angličtině

Úspěch žáků ZŠ Mládí v soutěži Ventures Books aneb pokračujeme s videoprojekty v angličtině

V říjnu letošního roku jsme se dozvěděli o soutěži, kterou vyhlásila společnost Ventures Books. Úkolem bylo natočit video o fiktivním nebo skutečném festivalu v délce 1 minuty. Žáci 9. B zkušenosti s natáčením měli již od šesté třídy. Pravidelně se účastnili video hodin s rodilým mluvčím, které probíhaly v režii BBC a nakladatelského domu Pearson. Učebnice tohoto nakladatelství u nás distribuuje společnost Ventures.

Rozhodli jsme se, že se soutěže zúčastníme. S nápadem na Den bez aktovek přišel Filip Pavlović a všichni nadšeně souhlasili. Našli si informace na webu a začali vymýšlet, co by si místo aktovek mohli přinést. A pak vznikl nápad, že by se tohoto festivalu bláznivých nápadů mohla zúčastnit celá škola (Pozn. No Backpack Day proběhl na ZŠ Mládí 21.12.)

Video žáci natočili, odeslali do soutěže a napjatě čekali, zda budou se svým nápadem úspěšní. Skončili třetí v kategorii, které se zúčastnilo celkem 34 týmů. Mají být na co pyšní! V lednu je čeká návštěva z nakladatelství Venture Books. Už se na předání cen a diplomu moc těší.

PhDr. Doubravka Matulová, vyučující Aj

 

video