Úspěch ZŠ Mládí na Holešovice Challenge

Úspěch ZŠ Mládí na Holešovice Challenge

Obchodní akademie Holešovice pořádá již několik let soutěž v angličtině určenou žákům osmého ročníku. Jedná se o jedinou soutěž tohoto druhu v Praze a za dobu své existence si již vydobyla poměrně vysokou prestiž.

Naši žáci se účastní pravidelně, a ani letos jsme na soutěži nechyběli. Náš čtyřčlenný tým – Linda Knapová, Ema Marušincová, Veronika Svačinová a Krištof Zahořík – zvládl písemnou část velmi dobře. Lindě se spolu se zástupcem z jiné školy povedlo získat druhý nejvyšší počet bodů a oba proto čekalo ještě i ústní kolo. V něm se rozhodovalo o tom, kdo získá druhé a kdo třetí místo. I přes velkou trému dokázala přesvědčit porotu o svých vědomostech a právem tak získala druhé místo a s ním i hodnotnou cenu.

Všem účastníkům upřímně blahopřejeme a věříme, že budou i nadále ve studiu cizích jazyků úspěšní.