Úspěchy našich ukrajinských žáků

Úspěchy našich ukrajinských žáků

Naši ukrajinští spolužáci se na konci února účastnili soutěže – Festival Na hlavu pořádaným Národním ústavem duševního zdraví.
 
Úkolem žáků bylo nakreslit obrázek či napsat krátký příběh vystihující cestu z Ukrajiny a pobyt v České republice. Příspěvky byly v rámci festivalu vystaveny v prostorách Městské knihovny v Praze, kde proběhlo i oficiální vyhlášení nejlepších příspěvků a předání cen.
 
Naši žáci v celkovém hodnocení uspěli velmi dobře. Nejlépe si vedla Tamara Telminova z 5. třídy, která získala diplom a finanční dar. Volodin Mikhailo 8. C, Tykhon Nikiforov 9. C i Tamara Telminova byli vybráni ze všech soutěžících, aby svůj napsaný příběh o cestě z Ukrajiny do Čech přečetli a sklidili velký potlesk publika.
 
Další žáci, kteří měli své obrázky na výstavě vystaveny jsou Dmytro Skyrchuk 2. D, Simakova Marie 4. C, Taran Violeta 6. B, Skyrchuk Adriana 5. A, Daryna Rak 5. A, Nahirmiak Anhelina 6. C a Roman Alina 6. C. 
 
Všem dětem moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.