Už jsme ve škole

Už jsme ve škole

V prvním týdnu nového školního roku proběhlo na Klausovce ve všech prvních třídách projektové vyučování s názvem „Už jsme ve škole“. Paní vychovatelky si pro prvňáčky připravily venku v atriu pět stanovišť, kde žáčci ve skupinkách plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, hudební výchovy, prvouky a tělesné výchovy. A za splněné úkoly sbírali razítka do předem připravené knížečky. Žáčci se učili vzájemně spolupracovat a zároveň poznávali prostředí školy a všechny vychovatele naší školní družiny.