V Mohylce pomáhají robůtci s angličtinou

V Mohylce pomáhají robůtci s angličtinou

Žáci 3. a 4. tříd ZŠ Mohylová měli v uplynulých dnech možnost učit se angličtinu za pomoci Ozobotů, tedy malých programovatelných robůtků.
 
Každé z dětí nejdříve anglicky napsalo příběh „svého“ Ozobota a potom pomocí barevných kódů naprogramovalo jeho jízdní dráhu. Při tomto programování si žáci zopakovali anglické názvy jednotlivých barev a zároveň se seznámili s novou slovní zásobou v podobě anglických povelů pro svého robůtka. Podle toho, jaký příběh Ozobotovi děti napsaly, ilustrovaly také své dráhy, po kterých následně nechaly robůtka jezdit a anglicky četly spolužákům svůj příběh. Spolužáci při tom ukazovali na ilustracích, o čem se právě čte.
 
Díky těmto šikovným malým pomocníkům si mohli žáci v rámci jedné hodiny procvičit jak své znalosti angličtiny, tak i dovednosti z oblasti programování.
 
Všechny zúčastněné „ozobotí“ výuka velmi bavila, proto si ji zcela jistě brzy zase zopakujeme.