V Mohylce pro vysvědčení do výdejového okénka

V Mohylce pro vysvědčení do výdejového okénka

Epidemiologická situace není školákům příliš nakloněna, ale žáci Mohylky svá pololetní vysvědčení od paní učitelek přesto dostali osobně. Všichni zúčastnění dodrželi veškerá protiepidemická opatření a vzniklo tak patrně nejoriginálnější předání vysvědčení v historii školy.

Žáci jednotlivých tříd se u „výdejových okének“ s vysvědčeními prostřídali podle pevně daného harmonogramu. Děti se dle předchozích pokynů neshlukovaly ve skupinkách a nezdržovaly se u školy déle, než bylo nutné. Paní učitelky společně se svými asistentkami vymyslely velmi originální způsoby, jak svým žákům pololetní vysvědčení předat. Vzniklo dokonce okénko Mohylka´s Drive 3. B – atmosféru při předávání vysvědčení této třídy si můžete prohlédnout ve fotogalerii pod tímto článkem. Nechyběly ani tradiční květiny, bonboniéry a jiné drobné dárečky, kterými chtěli žáci Mohylky svým pedagogům poděkovat za čas, trpělivost a ochotu při náročné distanční výuce.

Dospělí i děti si celou předávací akci velice užili a všichni byli rádi, že se po tolika týdnech odloučení mohli alespoň na chvíli vidět.