Vanoční stromečky v našich mateřských školách

Vanoční stromečky v našich mateřských školách

Všechny mateřské školy dostaly, při předvánoční návštěvě paní místostrostky RNDr. Plesníkové, smrček v kontejneru.

Kromě poděkování všem pracovníkům za obětavou práci, dostaly paní ředitelky i jeden úkol.

Společně vyzdobit darovaný strom a fotografie poslat na radnici.

Všchny stromečky vypadají krásně a Vy si je můžete prohlédnout v malé galerii.