Vánoční trhy na radnici MČ Praha 13

Vánoční trhy na radnici MČ Praha 13

Dne 4. 12. 2019 žáci ze ZŠ Janského pomohli podpořit Občanské sdružení Beluška, z. s. na vánočních trzích. Tato organizace vytváří společensky prospěšné, efektivní a produktivní pracovní pozice pro osoby se zdravotním znevýhodněním, primárně se zrakovým postižením. 

V atriu radnice zástupci sedmé třídy nabízeli nazdobené perníčky a sušené ovoce krásně aranžované na párátkách. S výrobou těchto předmětů pomáhala celá sedmá třída a dívky z třídy deváté. Zájem byl veliký. Do zapečetěné pokladničky vkládali kupující nemalé prostředky za prodávané předměty. Podařilo se tak získat 11007 Kč. Výtěžek z prodeje za všechny školy z Prahy 13 bude předán vedením Radnice MČ Praha 13 zástupcům organizace Beluška.