Vánoční výlet do Čechovy stodoly

Vánoční výlet do Čechovy stodoly

Vánoční výlet do Čechovy stodoly

V pondělí 11. 12. 2023 se první třídy naší školy zúčastnily vánočního výletu do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Děti se v Čechově stodole seznámily s vánočními zvyky a obyčeji, vyrobily si krásný vánoční výrobek a prošly si vánoční expozici plnou vánočních obrazů a figurín. Po návštěvě výstavy a dílny byly děti vzaty do pekla a nebe, kde jim byl anděl průvodcem. V pekle na děti čekal milý a hodný čert, jež s nimi hrál čertovské karty. V nebi se děti setkaly s Ježíškem, jeho pomocníky skřítky a svatým Petrem.

Prvňáčci svůj první školní výlet zvládli na výbornou a už se těší, kam pojedeme příště!

za 1. A, 1. B a 1. C Hana Ondříková ze ZŠ s RVJ Bronzová