Ve FZŠ Mezi Školami začne výuka později

Ve FZŠ Mezi Školami začne výuka později

Vážení rodiče žáků FZŠ Mezi Školami,

s politováním Vám oznamujeme, že u jednoho ze zaměstnanců školy byl potvrzen pozitivní test na onemocnění Covid-19. Z rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla všem zaměstnancům školy uložena karanténa. Veškeré další kroky budou konzultovány s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Z výše uvedeného důvodu bude škola uzavřena a první školní den bude posunut. O zahájení výuky budete včas informováni na webových stránkách MČ Praha 13 www.praha13.cz a na webových stránkách školy www.fzsmeziskolami.cz.

Městská část je připravena poskytnout škole maximální podporu.