Večeře s Američany

Večeře s Američany

Večeře s Američany

Naše škola každoročně organizuje projekt English with a Native Speaker. Ten letošní, v pořadí už desátý, skončil  4. května. Žáci měli možnost se v hodinách angličtiny více než tři měsíce potkávat s rodilými mluvčími, studenty amerických univerzit. Letos jich pro nás pracovalo sedm. Své skupiny vedli pravidelně jednou týdně a do výuky přinášeli kromě akcentu rodilého mluvčího také spoustu nápadů a zajímavostí.

Jako poděkování za jejich práci jim třída 7. A připravila slavnostní večeři o několika chodech. Nechyběly dárky ani dojetí a krásná slova na rozloučenou zněla z obou stran.

Projekt je velmi dobře přijímán nejen žáky, ale i jejich rodiči, kteří velmi vítají, že děti mohou být v rámci výuky dlouhodobě v kontaktu s rodilými mluvčími. Také mladí Američani oceňují, že si mohou vyzkoušet práci učitele, poznat prostředí české školy a získat zkušenosti.

Vladislava Šváchová, vedoucí metodického sdružení anglického jazyka