Velikonoční dílny ve 3. ročníku

Velikonoční dílny ve 3. ročníku

Další celodenní dílny – tentokrát velikonoční – připravili vyučující pro třeťáky v pondělí 25. března 2024. Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí tak nezůstaly jen názvy dnů pašijového týdne, ale jmenovalo se tak i našich šest dílen. Každá dílna byla věnovaná jednomu z nich. Třeťáci se proto rozdělili na 6 skupinek a postupně si během dopoledne všechny dílny prošli. Dozvěděli se vždy informace či zajímavosti a něco si vyrobili. Domů si všichni odnesli malý proutek jako připomínku pomlázky a mnoha krásných zážitků.
Díky všem pedagogickým pracovníkům za přípravu a realizaci akce.
Mgr. Michaela Patočková, zástupkyně ředitelky