Velikonoční Mohylka

Velikonoční Mohylka

Velikonoční výstava v ZŠ Mohylová je místem setkávání nejen pedagogů, rodičů a dětí z Mohylky, ale i celé široké veřejnosti. Uprostřed sídliště je cítit vůně sena, před školou se pasou ovečky a na školní zahradě můžete podrbat králíky či ochočené slepičky. Celý týden je škola slavnostně vyzdobena, tělocvična se promění v kavárnu s dobrotami od maminek a nechybí ani prodejní jarmarky, koncert či divadelní představení. Přestože mají pro každého tyto svátky jiný význam, jedno je jisté: jsou plné naděje, nového života, odpuštění, porozumění, pravdy a lásky.