Velikonoční příběh ve farnosti Praha – Stodůlky

Velikonoční příběh ve farnosti Praha – Stodůlky

Farnost Stodůlky nabídla školám Prahy 13 možnost, které jsme hned využili. Program pro žáky 2. stupně Velikonoční příběh se výborně hodil do vzdělávací oblasti „člověk a společnost“, konkrétně do výuky výchovy k občanství, jejíž náplní je též seznámit žáky s obsahem a tradicí významných svátků. 

Velikonoce bezesporu patří k těm nejvýznamnějším svátkům nejen pro křesťany, tak se žáci vydali do nedalekého stodůleckého kostela na lektorovaný program, aby velikonoční příběh a tradice objevili na tom správném místě.