Velikonoční stezka ve školní družině

Velikonoční stezka ve školní družině

Velikonoční stezka ve školní družině

Dne 20. 3. nastal první jarní den. Na tento den byla pro děti přichystána zábavná VELIKONOČNÍ STEZKA na hřišti naší školy. Této stezky se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Hledaly celkem 16 stanovišť, kde plnily různé úkoly a odpovídaly na otázky spojené s tradicí Velikonoc. Po splnění úkolů zapsaly do tajenky správné písmeno. VESELÉ VELIKONOCE, takto zněla naše tajenka. Na závěr se děti pustily do hledání velikonočního pokladu, kde byly rovněž úspěšné. Poklad byl nalezen a spravedlivě rozdělen. Nechyběly ani velikonoční medaile. Touto stezkou byl završen celotýdenní projekt, ve kterém jsme si všichni zopakovali a připomněli naše tradice. Děti neskrývaly své nadšení z tohoto příjemně stráveného odpoledne. I počasí nám přálo.

Děkujeme paní vychovatelce a dětem z 8. oddělení za přípravu celé akce. Děti z 8. oddělení se zhostily pomoci i u jednotlivých stanovišť.

Všem přejeme hezké prožití velikonočních prázdnin a veselé prožití velikonočních svátků.

vychovatelky a děti ze školní družiny ze ZŠ s RVJ Bronzová