Virtuální a skutečné v našem životě

Virtuální a skutečné v našem životě

Projekt Virtual and Real in Our Life se představuje v Evropě

Poslední dny ledna strávili učitelé a žáci ze ZŠ Mládí na setkání organizovaném německou školou Heinrich Heine Schule v Dreieichu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Šlo o tradiční možnost, jak představit naše aktivity v rámci projektu Erasmus+ dalším zahraničním školám z Itálie, Francie, Turecka, Španělska, Holandska, ale i Japonska.

Dvoudenní diseminační konference neznamenal pouze jedinečnou možnost ukázat evropským kolegům, co a jak umíme a na co jsme hrdí. Prostor v programu byl věnován i plánování evropských aktivit na další dva roky.

Žáci z pozvaných škol pak v mezinárodních týmech diskutovali o tom, co se v rámci evropských projektů událo na jejich školách, stejně tak ale pomáhali s přípravou budoucích projektů, zejména svou účastí na tematicky zaměřených tvůrčích dílnách.

Na závěr setkání účastníci prezentovali své práce. V hale školy se podělili o své zážitky a předvedli své projekty. Sklidili za svou práci uznání a potlesk. K večeru se sešli na závěrečné diskotéce a pak nastalo loučení. Věříme, že přátelství, která se v rámci tohoto mezinárodního setkání zrodila, budou pro všechny přínosem a třeba i přetrvají do dalších let.

Doubravka Matulová a Tomáš Klinka, učitelé cizích jazyků