Vítání jara se školní družinou

Vítání jara se školní družinou

Školní družina se rozloučila se zimou a přivítala jaro jednou, ne už zcela běžnou tradicí – vynášením Morany. Říká se jí Smrtka, Smrtholka nebo také Mařena a bývá vyráběna z přírodnin, vynášena za zpěvu tradičních písní a poté hozena do vody nebo příkopu. I naše Morana tak byla vyrobena z přírodních materiálů a oblečena do tradičního oděvu. Společně ji potom žáci naší družiny vynesli ze školy do nedaleké Panské zahrady, kde byla Morana odhozena do příkopu. Se zimou se tak děti rozloučily a utekly od ní pryč na nedalekou louku, kde se konalo družinové jarní veselí – zpívaly se písničky a děti si mohly vyrobit tzv. „létéčka“, která přinesená domů zajistí podle tradice krásné jarní dny. Nejen ve školní družině začalo jaro.

Za školní družinu Petra Hřivnová