Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova u přijímacích zkoušek 2020

Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova u přijímacích zkoušek 2020

Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova u přijímacích zkoušek 2020

Již počtvrté se konaly v České republice jednotné přijímací zkoušky na střední školy, i když pouze jednokolové a vzhledem k epidemiologické situaci až v červnu 2020. Žáci naší školy v nich dosáhli opět výborných výsledků z českého jazyka i z matematiky. Všechny výsledky našich uchazečů o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích a žáků 9. ročníku, kteří se hlásili na čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, byly výrazně nad celostátním průměrem. To vyplývá z níže připojené tabulky, kterou jsme koncem letních prázdnin obdrželi od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) konalo našich 35 žáků 5. ročníku, 9 žáků 7. ročníku a 65 žáků 9. ročníku.
Zatímco celková průměrná úspěšnost z českého jazyka byla u žáků 9. ročníku v ČR 55,0%, žáci 9. ročníku naší školy vykázali úspěšnost 74,1% (tj. o 19,1% vyšší než byl celostátní průměr). Uchazeči o 6letá gymnázia měli celostátní úspěšnost 48,3%, kdežto naši sedmáci dosáhli na 55,4% úspěšnosti, což je o 7,1% lepší výsledek. Uchazeči o 8letá gymnázia vytvořili celostátní průměr z ČJ 50,0%, kdežto naši páťáci byli o 1,7% lepší, když měli 51,7%tní úspěšnost.
I v matematice byly výsledky žáků ZŠ Kuncova nadprůměrné. Zatímco celorepublikový průměr žáků 9. ročníku byl pouhých 40,5%, úspěšnost našich deváťáků byla v matematice o neuvěřitelných 22,3% lepší, když dosáhla 62,8%. Sedmáci měli celostátní průměr 42,0% a naši uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích 55,4%, což je o 13,4% lepší výsledek. O 6,1% byl lepší výsledek našich páťáků, když dosáhli na 57,4% úspěšnosti, kdežto republikový průměr byl 51,3%.
Děkuji všem třídním učitelkám v bývalých čtyřech třídách 5. ročníku a vyučujícím matematiky a českého jazyka, kteří vyučovali žáky 7. a 9. tříd, za výbornou pedagogickou práci a žákům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy