Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova v obvodním kole Olympiády z anglického jazyka

Výborné výsledky žáků ZŠ Kuncova v obvodním kole Olympiády z anglického jazyka

Do obvodního kola Olympiády z anglického jazyka se zapojilo 7 základních škol z Prahy 13 a Řeporyjí, což byl v porovnání s olympiádou v matematice a z českého jazyka žáků 9. ročníku rekordní počet škol. Soutěž, která měla dvě části (test a ústní část) proběhla distančně on-line a organizoval ji Dům dětí a mládeže Prahy 5. Žáci ZŠ Kuncova dosáhli stejně jako vloni výborných výsledků.

V kategorii I. A (7. ročník) obsadil 1. místo Gregor Hudák a v kategorii II. A (8. – 9. ročník) 3. místo Jan Forejt.

Oběma úspěšným účastníkům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Janě Štěpánkové, která oba žáky v angličtině učila a vedla, paní učitelce Mgr. Jitce Fixové, předsedkyni předmětové komise paní Mgr. Jitce Satori a všem ostatním vyučujícím anglického jazyka (celkem 10), které odvádějí při prezenční i distanční formě výuky skvělou pedagogickou práci.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova