Výborný výsledek žáků ZŠ Kuncova v jazykové soutěži

Výborný výsledek žáků ZŠ Kuncova v jazykové soutěži

Výborný výsledek žáků ZŠ Kuncova v jazykové soutěži

Dne 7. prosince 2022 proběhl na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag 11. ročník zábavné motivační soutěže pro žáky učící se německý jazyk „Němčina mě baví – Deutsch macht mir Spaß“. Cílem organizátorů této stanovištní soutěže je motivovat žáky k učení se německému jazyku. Soutěž proběhla za účasti 15 čtyřčlenných týmů z jazykových pražských základních škol a víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Nicolette Nováková a Deniz Özcan z IX. A a Gregor Hudák a Tomáš Kůna z IX. B, které vyučují německému jazyku paní učitelka Mgr. et Ing. Jitka Satori a paní učitelka Mgr. Jitka Sedláčková. Naším cílem bylo hlavně si den užít a získat novou zkušenost. Umístění na krásném 2. místě, které od vítězství dělilo jen 0,5 bodu, v těžké konkurenci studentů státních i soukromých gymnázií a žáků výběrových jazykových škol pak už jen bylo krásnou třešničkou na dortu. Žákům se soutěž velmi líbila a řešit různé úlohy je moc bavilo. Všem žákům i paní učitelkám blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

VÝSLEDKY