VYNÁŠENÍ MORENY

VYNÁŠENÍ MORENY

Jako každoročně jsme se rozloučili se zimou, pro nás již tradičním zvykem „ vynášením Moreny.“

Každá třída si vyrobila svojí Morenu, a za zpěvu písniček, říkadel a doprovodu hudebních nástrojů jsme je vynesli před školku, kde jsme je společně umístili. Přijďte se podívat, zdobit školku nám budou do 30. dubna, kdy je společně spálíme.  

smart