Výprava do Roztok

Výprava do Roztok

Na dějepisně – přírodovědnou výpravu do Roztok u Prahy se v pondělí 30.10.2023 vydali žáci 7. A a 7. C. V areálu zámku na ně čekaly dvě expozice.

První expozice se jmenovala Pod vodou i nad vodou a ukrývala tajemství vodních toků v oblasti Prahy, a jejich přirozených obyvatel. V této expozici žáci zažili výukový program Kůže a srsti, který doplnil jejich učivo z hodin přírodopisu. Prozkoumali jednotlivé skupiny živočichů žijících v povodí Vltavy, zjistili, jak jsou tito tvorové adaptovaní na život pod vodou i nad vodou a nakonec si vyrobili vlastní vzorníky ideálních kůží.
 
Ve druhé expozici s názvem Archevita čekala na žáky zajímavá procházka interaktivním skanzenem. Zde si mohli projít několik lidských příbytků z různých historických období od pravěku až do doby prvních Slovanů. Mohli si sáhnout na nejrůznější nástroje z doby kamenné a nahlédnout do minulosti v rámci výukového programu Vykladači historie. Rozšířili si tak zajímavou formou probrané učivo z hodin dějepisu.
 
Eliška Čermáková, vyučující 2. stupně