Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2018/19 ve FZŠ O.Chlupa

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2018/19 ve FZŠ O.Chlupa

Ve školním roce 2018/19 konalo jednotnou přijímací zkoušku celkem 40 žáků z 5. ročníku (celkem bylo na osmiletá gymnázia přijato 32 dětí), 29 žáků ze 7. ročníku (celkem bylo na šestiletá gymnázia přijato 14 žáků) a 67 žáků 9. ročníku.

Celkově byly v Čj i matematice výsledky nad celostátním průměrem ve všech ročnících a obou předmětech. Radost nám dělá hlavně to, že výrazně nadprůměrné jsou výsledky žáků 9. ročníku, kde se jednotných přijímacích zkoušek účastní výrazná část žáků, tedy ne jen nadané děti, jako je tomu v ročnících nižších.

  Čj Matematika
  Celá ČR FZŠ O.Chlupa Celá ČR FZŠ O.Chlupa

5.ročník

40 žáků

52,6 % 60,5 % (+7,9%) 41,2 % 54,6 % (+12,8%)

7.ročník

29 žáků

56,8 % 60,6 % (+3,8%) 48,4 % 52,4 % (+4%)

9.ročník

67 žáků

59,1 % 68,9 % (+9,8%) 43,1 % 55,1% (+12%)