Výsledky JPZ

Výsledky JPZ

Opět nám udělaly radost výsledky Jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) našich žáků. Průměrné výsledky byly ve všech oborech a v obou předmětech vyšší než průměrné v rámci republiky. Největší výpověď mají výsledky dětí v 9. třídách, kdy se, na rozdíl od uchazečů o osmiletá a šestiletá gymnázia, účastní JPZ všichni žáci. V ČJ dosáhli žáci o 13,2% a v matematice o 17,6% lepších průměrných výsledků než je průměr v celé ČR. Těší nás i to, že i horní i dolní kvartil (nejlepší a nejhorší výsledky žáků) jsou podstatně lepší než kvartily průměrné a že v obou předmětech jsme měli žáky, kteří dosáhli maximální možný počet bodů.