Výsledky žáků ZŠ Kuncova v národním testování SCIO

Výsledky žáků ZŠ Kuncova v národním testování SCIO

Žáci 9. tříd ZŠ Kuncova se tradičně každý rok v listopadu zapojují do národního testování SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Po loňském výpadku způsobeném uzavřením škol tomu nebylo jinak ani letos. Celkem se na podzim 2021 do testování zapojilo více než 16 700  žáků a studentů ze 499 škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Ve všech testovaných oblastech byly výsledky našich žáků čtyř tříd 9. ročníku nadprůměrné.

V českém jazyce zaznamenalo 89 žáků 9. ročníku 67% úspěšnost (o 3% vyšší než v roce 2019), což je o 17% vyšší úspěšnost než byl průměr základních škol. Výsledky dosaženými v českém jazyce se ZŠ Kuncova zařadila mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování v ČR! Výsledky našich žáků z českého jazyka byly lepší než výsledky studentů 2 víceletých gymnázií.

On-line test z matematiky psalo 85 našich žáků 9. ročníku. V matematice dosáhli žáci ZŠ Kuncova 66% úspěšnosti a jejich výsledky byly o 16% nad průměrem všech základních škol! Výsledky našich žáků v matematice byly lepší než u 85% zúčastněných škol! Svými výsledky v matematice předčili naši žáci výsledky stejně starých studentů 5 víceletých gymnázií ze 14 zúčastněných.

 V obecných studijních předpokladech dosáhlo 74 žáků našich 9. tříd úspěšnosti 62%, což je o 13% výše, než byl celostátní průměr u žáků zúčastněných základních škol. Výsledky našich žáků v OSP byly lepší než u 85% zúčastněných škol! Znalostmi naši žáci předčili znalosti studentů 1 víceletého gymnázia.

Z celkového hodnocení vyplývá, že výsledky žáků 9. ročníku ZŠ Kuncova jsou z českého jazyka i z matematiky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Individuální zprávy žákům a rodičům vydáme ještě před Vánocemi.

I když je hodnocení žáků společnosti SCIO tradičně velmi objektivní, radíme žákům i rodičům, aby ho nepřeceňovali ani nepodceňovali. Součástí individuální zprávy je podrobný rozbor, jak si testovaný žák vedl v jednotlivých oblastech a jaké má předpoklady pro studium na střední škole (gymnázium, střední škola s maturitou, učiliště). Zpráva je dobrým vodítkem pro žáka i rodiče při výběru střední školy.

Všem žákům našeho 9. ročníku, kteří se zapojili do testování, blahopřeji k dosažení výborných a velmi dobrých výsledků a děkuji jim za skvělou reprezentaci naší školy.

Všem vyučujícím matematiky, českého jazyka i dalších předmětů v naší škole, a to nejen v 9. ročníku, děkuji za výbornou pedagogickou práci a též blahopřeji k dosaženým výsledkům.

  PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

NARODNI_TESTOVANI_2021_2022NARODNI_TESTOVANI_2021_2022