Výuka on-line I.

Výuka on-line I.

Milé kolegyně a milí kolegové,

            snažíme se neustále hledat po dobu uzavření našich pražských škol co nejvstřícnější podporu pro ně. Proto jsme upravili  náš kurz ke gramotnostem do formátu ON – LINE, tedy se snažíme vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova.

Tento kurz kromě podpory gramotností je doplněn i o aktuální témata, tedy lektoři se budou snažit zaměřit NEJDŘÍVE na používání moderních technologií ve vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe, tvorby si pracovních listů, nebo metody aktivace žáků v obecné rovině. S ohledem na různorodost škol, ať se jedná o využívání různých softwarových platforem a systémů, intenzitu používání těchto technologií a různých programů při výuce, nebo i např. i s ohledem na vybavení školy, je toto školení nabízeno pouze pro učitelské sbory jednotlivých škol a jeho délka nepřesáhne 120min.

Objednání, příprava a průběh kurzu probíhá následovně:

  1. Ředitel školy nebo pověřený pedagog školy si koordinátora I-KAP aktivit, pana Daniela Hendrycha, mail: hendrych@hkp.cz dohodne den a hodinu začátku školení.
  2. Pan D. Hendrych propojí ředitele školy, nebo pověřeného pedagoga propojí s lektorem, který bude na dohodnutý termín připraven zrealizovat kurz pro pedagogy školy.
  3. Lektor se spojí s ředitelem školy nebo pověřeným pedagogem aby se seznámil se standartem školy, tedy jaké softwarové systémy či programy používají, jak intenzivně se tyto technologie při výuce využívají a jaké očekávání mají od školení.
  4. Lektor pak pošle řediteli nebo pověřenému pedagogovi internetový odkaz – LINK na kurz pro pedagogy.
  5. Ředitel nebo pověřený pedagog pak pošle tento LINK učitelům do jejich mailových schránek, kteří se zúčastní kurzu.
  6. Pedagogové se přes tento LINK pár minut před začátkem kurzu přihlásí a stačí jim k tomu přístup k internetu a PC, NTB či jiné chytré zařízení, vybavené alespoň s reproduktory (k dotazům pak pokud učitel nemá mikrofon, bude mít k dispozici chatové okénko).
  7. Lektor nám stáhne seznam přihlášených, jako podklad pro prezenční listinu.
  8. A bude následovat 120 min. zajímavého setkání v on-line prostředí.
  9. … po návratu učitelů zpět do školy Vás pak poprosíme o podepsání prezenčních listin na základě lektorova seznamu přihlášených učitelů.

Jsem otevřený a připravený s kolegy i všem Vašim dalším případným podmětům na možné vzdělávací aktivity a podporu, s jejíž zajištěním bychom Vám mohli ať už v rámci mého oddělení nebo projektů KAP či I-KAP v této nejednoduché době pomoci. Neváhejte se na mě jako koordinátora individuálních aktivit kdykoliv obrátit.

Zároveň si dovolím připomenout i naší stránku odboru školství, kterou pravidelně aktualizujeme a snažíme se tak sdílet různé webináře či zdroje pro výuky on-line. Jsem rád, že http://skoly.praha-mesto.cz/88503_Ruzna-reseni-pro-on-line-vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma, některým z těch už 4000 učitelů, co jí v minulých dnech navštívili, tak jim ulehčila práci.

Přeji Vám mnoho energie a hlavně zdraví v této nelehké době

Mgr. Bc. Filip Kuchař

vedoucí oddělení koncepce a projektů

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení koncepce a projektů

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 005 269, +420 739 044 375

filip.kuchar@praha.eu

www.praha.eu